Borrar snart efter olja på Gotland på fem platser

Gripen Oil & Gas AB har identifierat fler än 20 områden på Gotland som är redo att borras. Under 2015 avser bolaget att borra på fem av de mest intressanta områdena.

Under tredje kvartalet 2014 har Gripen Oil & Gas AB arbetat med att skapa en omfattande brunns- och seismikdatabas på bolagets prospekteringsområden på östra Gotland.

Man har inte gjort några nya undersökningar av mark på plats utan det är nya datakörningar och omtolkningar av data från tidigare seismiska undersökningar.

-Arbetet med att omprocessera och omtolka befintlig data har gett oss avsevärt bättre kvalitét på seismiken och gör att vi kan definiera borrplatserna mer exakt. Med detta som underlag kan vi borra brunnar på vissa prospekt där vi ser att det finns både ordoviciska- och kambriskareservoarer på samma plats. Tolkning av den omprocesserade seismiken har möjliggjort en identifiering av potentiella områden som ligger längs med tidigare kända producerande fält där liten eller ingen seismik hittills har skjutits. Detta arbete utgör grunden för vår planerade borrningskampanj i 2015 där vi planerar att borra upp till 5 brunnar på Gotland säger Niclas Biörnstad som är bolagets VD.

Bolaget planerar även att göra undersökningar med en apparat som skjuter seismiska vågor ner i marken i ännu ej prospekterade områden för att på så sätt identifiera ytterligare möjliga prospekt. Dessa prospekt liknar de fält som tidigare har producerat 700 000 fat olja.

Text: Mats Persson

mats@visbyliv.se